Crop insurance : वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचं नुकसान होत असेल तर भरपाईसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

Crop insurance

वन्यप्राण्यांपासून पिकांचंच नाही तर पशुधनाचंही नुकसान होतं. कधीकधी तर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यूही होतो. तुमचं जर अशाप्रकारचं नुकसान होत असेल तर …

Read moreCrop insurance : वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचं नुकसान होत असेल तर भरपाईसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?